Pomiń nawigację

Komunikaty

04.02.2021

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych – przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie oraz wprowadzenie zapisów dotyczących wnoszenia wkładu własnego niepieniężnego

Informujemy, że w Regulaminie konkursu 1/2020 wprowadzono następujące zmiany:

  • zmiana terminu naboru wniosków z 4 lutego 2021 r. na 25 lutego 2021r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00),
  • zmiana dotyczącą dopuszczenia składania wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu, w przypadku uchybienia terminowi na ich składanie na mocy art. 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, a także wprowadzenie możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie w formie elektronicznej,
  • wprowadzono możliwość wnoszenia przez beneficjentów wsparcia w poddziałaniu 2.3.7 wkładu własnego niepieniężnego do projektów.