Komunikaty

24.06.2021

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia rundy X w konkursie nr 1/2019 w poddziałaniu 1.1.2 PO PW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

Z uwagi na dużą liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach X. i XI. rundy konkursu nr 1/2019 w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej, spodziewany termin rozstrzygnięcia rundy X. konkursu określony w Regulaminie konkursu ulegnie wydłużeniu. Wydłużenie nie powinno przekroczyć 14 dni. Lista rankingowa projektów zostanie opublikowana na stronie PARP niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy.