Pomiń nawigację

Komunikaty

23.09.2019

Zmiana Regulaminu konkursu

Informujemy, że aktualizacji uległ Regulamin konkursu nr 1 ogłoszonego w 2019 r. w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, POPW.

Wprowadzona zmiana dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z kwoty 170 000 000 zł do 220 000 000 zł (§ 3 ust. 4 Regulaminu konkursu).