Pomiń nawigację

Komunikaty

08.11.2022

Zmiana Regulaminu konkursu

Informujemy, że aktualizacji uległ Regulamin konkursu nr 1 ogłoszonego w 2022 r. w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, POPW.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z kwoty 30 000 000 zł do 58 439 139 zł (§ 3 ust. 5 Regulaminu konkursu) oraz
  • wprowadzenia oświadczenia, które należy złożyć na etapie zawierania umowy o dofinansowanie (§ 12 ust. 4 Regulaminu konkursu; załącznik nr 5 do Regulaminu, wzór oświadczenia).