Pomiń nawigację

Komunikaty

26.04.2022

Zmiana Regulaminu konkursu dla Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Informujemy, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu dla Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.

Zmiana, której celem było dofinansowanie jak największej liczby pozytywnie ocenionych projektów przy zapewnieniu zasady równego traktowania, dotyczy zwiększenia pierwotnej kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów do 149 386 741,21 zł, co jednocześnie wyczerpuje alokację przyznaną na Działanie 6.2 POIR.

Zmienione dokumenty obowiązują od dnia ich publikacji.