Komunikaty

12.01.2022

Zmiana Regulaminu konkursu dla Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Informujemy, że wprowadzona została zmiana w Regulaminie konkursu dla Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.

Zmiana dotyczy wydłużenia końcowego terminu oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu o 75 dni w stosunku do terminów oceny i rozstrzygnięcia ww. konkursu, licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Zmienione dokumenty obowiązują od dnia ich publikacji.