Pomiń nawigację

Komunikaty

10.06.2020

Zmiana Regulaminu naboru dla działania 3.4 POIR i 1.5 POPW „Dotacje na kapitał obrotowy”

Uprzejmie informujemy, że PARP dokonała zmiany zapisów w Regulaminie naboru. Z uwagi na liczne pytania dotyczące sposobu ustalania statusu średniego przedsiębiorcy, w treści dokumentu doprecyzowano warunki jakie musi spełniać przedsiębiorca (§ 2 ust. 2 regulaminu). Zmiana regulaminu wchodzi w życie od momentu publikacji na stronie internetowej PARP.