Pomiń nawigację

Komunikaty

22.06.2020

„Dotacje na kapitał obrotowy” – pierwsza lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje pierwszą listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania „Dotacje na kapitał obrotowy”. Spośród wniosków, które wpłynęły do PARP najwcześniej, wybranych do dofinansowania zostało 847 projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 167,97 mln zł.

Lista nr. 1 – projekty wybrane do dofinansowania  

Rozpatrywanie wniosków przebiega w kolejności ich skłania. Wnioski można składać do 31 lipca br. lub do wyczerpania alokacji. Pomoc będzie udzielana do końca 2020 roku.