Pomiń nawigację

Komunikaty

22.06.2020

Zmiana Regulaminu naboru dla działania 3.4 POIR i 1.5 POPW „Dotacje na kapitał obrotowy”

Podstawą udzielania przez PARP pomocy na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców w ramach naboru jest rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 773).

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości wsparcia przedsiębiorców z różnych branż , PARP zdecydowała o doprecyzowaniu Regulaminu naboru w zakresie kumulacji pomocy. W § 9 ust. 2 Regulaminu naboru doprecyzowano zapis zgodnie z zasadami, które zostały określone we wspomnianym rozporządzeniu.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu publikacji na stronie internetowej PARP.

Przypominamy, że dodatkowe informacje na temat kumulacji pomocy publicznej związanej z COVID-19 dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.