Komunikaty

11.06.2021

Zmiana wzoru umowy o udzielenie wsparcia

Informujemy, że wprowadzono zmiany do zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji, tj. do wzoru umowy o udzielenie wsparcia. Zmiany obejmują:

  • zapisy par. 6 pkt 2 umowy o udzielenie wsparcia,
  • zał. nr 2 do umowy - wzór oświadczenia uczestnika AMI dotyczący obowiązku informacyjnego realizowanego w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
  • zał. nr 7 do umowy – wzór oświadczenia dotyczącego maksymalnej wartości wkładu niepieniężnego w postaci kosztów wynagrodzeń,
  • zał. nr 8 do umowy – wzór rozliczenia potwierdzającego fakt wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci kosztów wynagrodzeń.

Wprowadzone zmiany mają  na celu uszczegółowienie zapisów pierwotnych i nie pociągają zmiany warunków umowy dla przedsiębiorstw.

Ponadto wprowadzono zmiany do zał. nr 4 do umowy - szczegółowego harmonogramu części szkoleniowej AMI. W harmonogramie dokonano przesunięcia zjazdu otwierającego z 23-24.06.2021 r. na 14-15.07.2021 r. oraz zjazdu zamykającego z 03.12.3021 r. na 16.12.2021 r.

Zmiany te są podyktowane kwestiami organizacyjnymi, wynikającymi z dużej liczby firm aplikujących do projektu.

Link to aktualnego wzoru umowy dostępny jest na stronie działania w zakładce dokumenty.