Komunikaty

25.07.2019

Zmiany w dokumentacji konkursowej

Informujemy, że wprowadzono zmianę we wzorze wniosku o dofinansowanie polegającą na dodaniu pod wskaźnikiem rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]” pól „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety” oraz „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni” z wartością bazową i docelową wskaźnika wynoszącą „0”. Wprowadzono również informację odnośnie powyższych wskaźników w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Zmiana obowiązuje od 26.07.2019 r.