Komunikaty

23.07.2019

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - ogłoszenie nowej rundy

Ogłaszamy dodatkową - IV rundę w konkursie nr 4/2019 poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się będzie w terminie od 26 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Informacja o IV rundzie konkursu zawarta została w par.3 ust. 3  zaktualizowanego Regulaminu konkursu.