Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

20 grudzień 2018

Skierowanie pracownika do pracy za granicą. Wybrane aspekty

Pracownicy zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach coraz częściej są kierowani do wykonywania pracy poza granicami Polski, co jest związane z szeregiem pytań w przedmiocie prawa pracy, ubezpieczeń społecznyc...

20 grudzień 2018

Ekonomia współdzielenia. Rozwój nowych form działalności gospodarczej

Zjawiskiem, na które zwraca się coraz częściej uwagę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jest coś, co określa się jako sharing economy albo collaborative economy. W Polsce nazywa się to po prostu e...

20 grudzień 2018

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

Przy świadczeniu usług konwencjonalnych podstawowe znaczenie ma czynnik ludzki, gdyż jego zróżnicowanie i konieczność adaptacji do zmiennych potrzeb klientów zdają się ograniczać mechanizację, charakteryzu...

20 grudzień 2018

Dyrektywa o poufności. Lepsza ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

5 lipca 2016 r. weszła w życie nowa regulacja unijna mająca na celu zwiększenie skuteczności ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwc...

20 grudzień 2018

Zasady działania ADR. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców

10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich1. Powołuje ona do życia nowy system rozwiązywania sporów w relacjach b2c (ang. business-to-consumer).[nbsp]

20 grudzień 2018

Regionalny ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi opublikował case study usługi doradczej na rzecz współpracy nauki z biznesem

21 grudnia 2017r., na stronie EU IPR Helpdesk ukazała się informacja pt.: “Acting wisely in collaborative research projects” opisująca, jak dwaj partnerzy (Katedra Biofizyki Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, G...

20 grudzień 2018

Praca tymczasowa po nowemu. Co się zmieniło od 1 czerwca 2017 r.

Praca tymczasowa w krajowym porządku prawnym uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1, dalej w skrócie: ustawa. Dokonała ona w zakresie swojej regulacji ...

20 grudzień 2018

Ochrona danych w sieci. Wpływ projektowanego rozporządzenia e-privacy na prawa i obowiązki przedsiębiorców

Dnia 10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i ...

20 grudzień 2018

Inteligentne kontrakty jako nowy sposób zawierania umów, cz.1. Aspekty prawne stosowania inteligentnych kontraktów

Smart contracts[nbsp](dalej także: inteligentne kontrakty)[nbsp]to algorytmy komputerowe, które określają prawa i obowiązki dwóch lub więcej stron umowy, aby następnie ułatwić wykonanie jej określonych post...

20 grudzień 2018

Polski rynek pracy dla cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. Wybrane zagadnienia, cz. 2

Rok 2017 r. okazał się być czasem dużych zmian dla agencji zatrudnienia oraz podmiotów, które korzystają z pracy cudzoziemców. Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie pracy tymczasowej i f...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok