Magdalena Jelonek

Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych, sektorem szkolnictwa wyższego, kompetencjami, kapitałem ludzkim, jakością kształcenia oraz metodologią badań społecznych (np. badania sondażowe, badania kontrfaktyczne). Brała udział w kilkudziesięciu projektach badawczych (jako kierownik zespołu lub ekspert), m. in. w jednych z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilans Kapitału Ludzkiego.

Magdalena Jelonek, sociologist, assistant professor at the Cracow University of Economics. Current research interests: evaluation of public policies, HE sector analysis, human capital, teaching quality and methodology of the social sciences (e.g. survey research, quasi experimental design). She took part in dozens of research projects (as a team member or project leader). One of these projects is the Study of Human Capital in Poland - series of longitudinal (with a panel module) nation-wide surveys.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.