Pomiń nawigację

Andrzej Kubisiak

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał głównie w sektorze bankowym, komunikacyjnym oraz doradztwa personalnego. Od 2018 roku był odpowiedzialny za obszar rynku pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wcześniej był członkiem Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a od 2015 roku jako Dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji odpowiadał m.in. za opracowywanie cyklicznych raportów rynkowych nt. procesów migracyjnych i kluczowych trendy na rynku pracy dla wiodącej firmy HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2019 r. związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, na początku jako kierownik zespołu komunikacji i ekspert rynku pracy. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Firma / Instytucja: Polski Instytut Ekonomiczny