Pomiń nawigację

Maciej Gajewski

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w prowadzeniu badań (w tym ewaluacji), świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych. Jest wspólnikiem i ekspertem w firmie doradczej Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym tworzenia i funkcjonowania instrumentów finansowych służących zwiększaniu dostępności mikro, małych i średnich przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności instrumentów pożyczkowych, poręczeniowych i kapitałowych. W dziedzinie jego profesjonalnej działalności mieszczą się również zagadnienia wspierania finansowego przedsięwzięć innowacyjnych, we wszystkich fazach ich rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badań oraz zarządzaniu zespołami eksperckimi zajmujących się ewaluacją interwencji publicznych. Jest ekspertem w zakresie tworzenia i wdrażania programów operacyjnych oraz realizowanych w ich ramach działań wspierających. Jest autorem / współautorem wielu publikacji prezentujących wyniki ewaluacji programów interwencji publicznej.

Firma / Instytucja: .