Autorzy: Maciej Gajewski, Jan Szczucki, Robert Kubajek, Jerzy Drążkiewicz, Eliza Misiecka, Edyta Koped

Ocena mechanizmów komplementarności w zakresie promocji Polski Wschodniej

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ocena mechanizmów komplementarności w zakresie promocji Polski Wschodniej objęło swoim zakresem Poddziałanie I.4.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej oraz Działanie V.1 PO RPW Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Celem badania była ocena istniejących mechanizmów służących zapewnianiu komplementarności, związanych z wdrażaniem ww. działań oraz zaproponowanie ewentualnego sposobu usprawnienia tych mechanizmów lub też ewentualnych dodatkowych mechanizmów zapewniania komplementarności z innymi przedsięwzięciami o charakterze promocyjnym realizowanymi aktualnie lub przewidzianymi do realizacji w ramach PO RPW. 

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Koncepcja i metodologia badania
3. Charakterystyka działało promocyjnych realizowanych w odniesieniu do obszaru Polski Wschodniej
4. Ocena komplementarności działania w zakresie promocji obszaru Polski Wschodniej
5. Charakterystyka mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności działań promocyjnych oraz ocena ich funkcjonowania
6. Odpowiedzi na pytania badawcze
7. Wnioski i wskazania

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020

Zobacz
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020

Zobacz
PARP - Programy operacyjne

Poradnik

PARP - Programy operacyjne

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań