Pomiń nawigację

Patryk Patoleta

Starszy specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ekspert ds. prawnych w Enterprise Europę Network. Na co dzień odpowiedzialny za doradztwo prawne przedsiębiorcom z sektora MŚP w obrębie konsorcjum Polski centralnej. W ramach działalności Departamentu sprawuje opiekę merytoryczną nad kursami o tematyce prawnej (np. Prosta Spółka Akcyjna, Gospodarka obiegu zamkniętego w MŚP), a także pisze o tematach ważnych z perspektywy MŚP (np. Umowa o pracę zamiast samozatrudnienia. Gig economy na nowych zasadach).

Poza Agencją - Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent prawa (WPiA UMCS, JF Leibniz Universität Hannover) oraz socjologii (WFiS UMCS). Aktywny członek Akademickiego Centrum Mediacji. W swojej pracy badawczej podejmuje tematykę alternatywnych metod rozwiązywania sporów z perspektywy amerykańskich ruchów prawniczych.