Jolanta Perek-Bialas

Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,  pracuje w Instytucie Socjologii UJ oraz w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalność badawcza – socjologia starzenia/gerontologia, ewaluacja polityk publicznych (w tym polityki senioralnej). Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów związanych z m.in. aktywizacją starszych osób (w tym na rynku pracy), dyskryminacją starszych pracowników, wsparciem opiekunów osób starszych. Autorka i współautorka publikacji z tej tematyki (m.in. Measures of ageism in the labour market in international social studies (2018), Grandmothers and Non-grandmothers in the Polish Labor Market (2019). Jest/była ekspertką Komisji Europejskiej, UNECE, OECD, Banku Światowego. Współpracuje z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami zajmującymi się m.in. polityką senioralną, politykami rynku pracy

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.