Pomiń nawigację

Piotr Sedlak

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (USWPS Warszawa). Na Cambridge University ukończył program Transforming HR with Data Science.

Od 16 lat związany z firmą Sedlak & Sedlak, gdzie pracuje jako kierownik projektów i partner zarządzający. Zajmuje się głównie analityką obszaru HR, badaniem opinii i satysfakcji pracowników oraz projektowaniem zmian w podejściu do zarządzania ludźmi. Równocześnie od 15 lat pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie prowadzi badania dot. problemów organizacji pracy oraz motywacji. Wykładowca programów MBA i studiów podyplomowych w Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Prywatnie poszukuje odpowiedzi na pytania jak poprawić świat.