Pomiń nawigację

Szymon Czarnik

Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, koordynator specjalizacji „Badania społeczne i analiza danych”. Zdeklarowany przeciwnik socjologii jako nauki „mówiącej to, co wszyscy wiedzą, językiem którego nikt nie rozumie”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na metodologii badań społecznych i statystycznej analizie danych, teorii gier oraz zagadnieniach różnic między płciami na rynku pracy. Członek zespołu realizującego projekt „Bilans Kapitału Ludzkiego”, odpowiedzialny za moduł badań ludności w wieku produkcyjnym, obejmujący w latach 2010-2014 prawie 90 tysięcy respondentów. Pracę doktorską poświęcił eksperymentalnemu badaniu decyzji dotyczących redystrybucji zarobków. Tłumacz książek Ludwiga von Misesa, Thomasa Sowella, Hernando de Soto, Thomasa Woodsa.