Pomiń nawigację

Monika Zakrzewska

Socjolożka, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, doradczyni planowania kariery. Związana z trzecim sektorem od 2003 roku, w tym z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Inicjatorka i współtwórczyni wielu krajowych i ponadnarodowych projektów edukacyjnych, prozatrudnieniowych (w tym Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI”, „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych). Członkini wielu zespołów eksperckich, m.in. Zespołu ds. przygotowania założeń do ustawy o zatrudnieniu wspomaganym w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i raportów dotyczących rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, jakości życia oraz biopsychospołecznego modelu funkcjonowania i niepełnosprawności. Prezeska Polskiej Federacji Zatrudniania Wspomaganego.