Pomiń nawigację

Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 987–83–7633–223–0

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przygotowany na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Podobnie jak w latach poprzednich, wskaźnik zatrudnienia jest nieco wyższy wśród mężczyzn (62,8%) niż wśród kobiet (58,8%), przy czym różnica systematycznie zmniejsza się. Największy udział pracujących odnotowujemy w grupie wiekowej 35-44 lata (82,3% mężczyzn i 74,7% kobiet). W latach 2010-2013 byliśmy świadkami zmiany w poziomie aktywności zawodowej Polaków: wśród ogółu osób w wieku produkcyjnym spadał odsetek nieaktywnych zawodowo – niestety w efekcie rosła przede wszystkim liczba bezrobotnych. Wyjątkiem była najstarsza grupa wiekowa (powyżej 54. roku życia), w której z roku na rok obserwowaliśmy zmniejszający się zakres bierności zawodowej połączony ze wzrostem wskaźnika zatrudnienia (choć także w tej kategorii rósł udział bezrobotnych). Dominującą formą zatrudnienia, zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet, jest umowa o pracę (w ten sposób zatrudnionych było w 2013 r. ok. 45% osób), przy czym w grupie kobiet z roku na rok obserwowaliśmy niewielki wzrost udziału takich umów. W każdym roku badania mniej więcej co dziewiąta osoba prowadziła własną działalność gospodarczą (częściej pozarolniczą niż rolniczą). Trudno oczekiwać znaczących zmian struktury zawodowej na przestrzeni kilku lat, w 2013 r. mieliśmy więc do czynienia z sytuacją bardzo zbliżoną do znanej już z poprzednich edycji badania. Najliczniejsze kategorie zawodowe to specjaliści, pracownicy handlu i usług oraz robotnicy wykwalifikowani. Występuje przy tym bardzo silne zróżnicowanie zawodowe ze względu na płeć. Poziom wykształcenia silnie różnicuje młodsze i starsze pokolenia Polaków. Niemal 3 mln osób w wieku 18-59/64 lata zakończyło swoją edukację w ostatnich pięciu latach (czyli w okresie 2008-2013) i nie kontynuowało nauki, wchodząc tym samym na rynek pracy. Aż 51% z nich miało wykształcenie wyższe, 32% średnie, 10% zawodowe i 8% niższe. W tym okresie najwięcej osób po szkole wyższej zakończyło edukację z tytułem magistra (25% wszystkich absolwentów z ostatnich pięciu lat, czyli 725 tys. osób), zaś 11% licencjata (330 tys.).

Spis treści

Rozdział 1. Aktywność zawodowa

Rozdział 2. Zatrudnieni na umowę o pracę

Rozdział 3. Wykształcenie

Rozdział 4. Poszukiwanie pracy

 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Polski rynek pracy  – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia

Raport

Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia

Zobacz
Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze

Raport

Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze

Zobacz
Samozatrudnienie

Raport

Samozatrudnienie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować