Pomiń nawigację

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-302-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Projekt Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa to projekt innowacyjny realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider projektu) oraz Szkołę Głowną Handlową w Warszawie (Partner), współfinansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał. Cel głównym projektu – zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa przez stworzenie Narzędzia do Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie.
Realizacja tak postawionego celu wymagała przygotowania szeregu opracowań o charakterze naukowym dotyczących przeglądu i analizy podejść do pomiaru kapitału ludzkiego oraz stosowanych obecnie rozwiązań w tym zakresie, zarówno w Polsce, jak również w wymiarze międzynarodowym. Niniejsza publikacja jest zbiorem przeprowadzonych badań i analiz w zakresie pomiaru i wyceny tego ważnego aktywa organizacyjnego, jakim jest kapitał ludzki w przedsiębiorstwie.

Spis treści

1. Uwarunkowania pomiaru kapitału ludzkiego

2. Perrspektywa zarządzania kapitałem intelektualnym i wiedzą

3. Perrspektywa zarządzania wartością przedsiębiorstwa

4. Perspektywa rachunkowości

5. Perrspektywa zarządzania kapitałem ludzkim

6. Wyniki badań empirycznych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Kapitał ludzki jako wartość firmy

Poradnik

Kapitał ludzki jako wartość firmy

Zobacz
Zapotrzebowanie na pracowników

Raport

Zapotrzebowanie na pracowników

Zobacz
Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków

Raport

Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować