Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

POWER usługi rozwojowe

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport jest podsumowaniem badań dotyczących instrumentów POWER skierowanych bezpośrednio do uczestników. W raporcie można znaleźć:

  1. bieżącą ocenę rezultatów wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom;
  2. opinie przedstawicieli przedsiębiorstw o systemie wdrażania poszczególnych instrumentów;
  3. informacje na temat najbardziej efektywnych mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw

Z raportu wynika, że ocena zdecydowanej większości działań była pozytywna, podkreślano bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzących oraz wysoką jakość szkoleń i doradztwa. Oczekiwania uczestników projektów najczęściej skupiały się na podniesieniu kwalifikacji pracowników i w większości przypadków zostały spełnione. Wskaźniki zadowolenia z poszczególnych aspektów projektów szkoleniowych i doradczych były wysokie – ponad 90% we wszystkich działaniach, zaś skłonność badanych do rekomendacji innym MŚP udziału w projekcie jest wysoka – wskaźniki rekomendacji oscylują również wokół 90%. Podkreślano też wysoki stopień korzystania z wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach projektu po roku od zakończenia udziału w nich.

Więcej o wynikach badania można znaleźć w raporcie.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

1. Wstęp

2. Analiza potrzeb rozwojowych MŚP

3. Zamówienia publiczne

4. Przedsięwzięcia w formule PPP

5. Akademia Menadżera MŚP

6. Sukcesja w firmach rodzinnych

7. Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji

8. Wnioski

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Raport

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

Zobacz
System wczesnego  ostrzegania - przewodnik dla przedsiębiorców

Poradnik

System wczesnego ostrzegania - przewodnik dla przedsiębiorców

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników