Pomiń nawigację

Seria: Benchmarking klastrów

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-093-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Innowacyjność gospodarki zależy nie tylko od tego, jak funkcjonują poszczególne instytucje, lecz przede wszystkim od tego, w jaki sposób te instytucje współpracują i wzajemnie na siebie oddziałują, jako element zbiorowego systemu tworzenia i stosowania wiedzy, a także od tego, jak współdziałają z otoczeniem. Większość przedsiębiorstw w Polsce to firmy małe, które nie posiadają odpowiedniego potencjału, aby skutecznie wdrażać nowe rozwiązania technologiczne. Istotne znaczenie zarówno dla rozwoju już istniejących firm, jak i dla powstawania przedsiębiorstw innowacyjnych ma więc udostępnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i doradztwa, a także możliwości korzystania z funduszy zalążkowych (ang. seed capital). Małe firmy potrzebują wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu jako pośrednika w dostarczaniu informacji, transferze technologii i tworzeniu powiązań z ośrodkami naukowymi. Takimi instytucjami są parki technologiczne.

Spis treści

I. ZAŁOŻENIA PODEJŚCIA DO BADANIA BENCHMARKINGOWEGO PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH W POLSCE
II. METODYKA BADANIA
III. BENCHMARKING – WYNIKI
IV. OKREŚLENIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK
V. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować