Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Pokorski, Andrzej Jędrzejowski, Jan Hagemejer, Małgorzata Fronczek

Dostawcy towarów i usług w projektach innowacyjnych POIR 2014-2020 - analiza wartości przepływów w łańcuchach dostaw

POIR KIS Inteligentne specjalizacje Działalność zagraniczna

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedstawiamy Państwu, raport z badania „Dostawcy towarów i usług w projektach innowacyjnych POIR 2014-2020 - analiza wartości przepływów w łańcuchach dostaw”. Badanie miało charakter poznawczy – przeanalizowaliśmy dyfuzję środków unijnych w gospodarce w ramach projektów innowacyjnych POIR. Badanie objęło analizę wartości przepływów towarów i usług pomiędzy beneficjentami oraz ich dostawcami, którzy pośrednio angażowani byli w realizację projektów innowacyjnych POIR.

Główne wnioski z badania:

 • Beneficjenci POIR korzystają głównie z dostaw krajowych. W objętych analizą projektach badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I), z łącznej kwoty 18,8 mld zł, 67% wartości wydatków kwalifikowanych dotyczy faktur od polskich firm. Wydatki zagraniczne to 33%.
 • Wydatki na rzecz krajowych dostawców koncentrowały się w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Do firm z tych regionów trafiło 61% wartości krajowych wydatków kwalifikowanych. Największy udział miało Mazowsze (30%; 3,7 mld zł).
 • Krajowe wydatki kwalifikowane koncentrowały się w czterech branżach: handlu (sekcja G), przetwórstwie przemysłowym (sekcja C), budownictwie (sekcja F) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M). Wymienione branże odpowiadały łącznie za 85% wartości krajowych wydatków kwalifikowanych.
 • W efekcie realizacji poszczególnych projektów następuje przepływ pieniędzy pomiędzy beneficjentami (dysponentami środków, płatnikami faktur na towary i usługi w projekcie) a dostawcami (sprzedawcami towarów i usług, odbiorcami płatności) z różnych województw i branż gospodarki. Wynik finansowy netto analizowanych przepływów finansowych był najwyższy (dodatni) w województwie mazowieckim (+ 1 335 mln zł), śląskim (+ 339 mln zł) i wielkopolskim (+ 372 mln zł), zaś najniższy (ujemny) w województwie podkarpackim (- 546 mln zł), małopolskim (- 342 mln zł), kujawsko-pomorskim (- 332 mln zł) oraz pomorskim (- 313 mln zł). Ujemny wynik finansowy może wskazywać na ograniczone możliwości obsłużenia popytu na zakupy proinnowacyjne w regionie.
 • Wydatki na rzecz krajowych dostawców w ograniczonym stopniu są związane z wyrobami i usługami wysokiej techniki. Wydatki na wyroby wysokiej techniki wyniosły 91 mln zł (1% wartości krajowych wydatków kwalifikowanych). Wydatki na usługi wysokiej techniki wyniosły 1 199 mln zł (10% wartości krajowych wydatków kwalifikowanych).
 • Zagraniczne wydatki kwalifikowane koncentrowały się przede wszystkim na rynku niemieckim i włoskim. Dostawy z tych krajów były odpowiedzialne za 42% i 20% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych od kontrahentów zagranicznych.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 • Wykaz skrótów
 • Co wynika z analizy?
 • Założenia
 • Metodologia
 • Kontrahenci krajowi
 • Kontrahenci zagraniczni
 • Spis rysunków i tabel

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować