Pomiń nawigację

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-100-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem poradnika jest zdefiniowanie głównych obszarów aktywizacji innowacyjnej przedsiębiorczości w środowisku akademickim, pokazanie jak tworzyć warunki dla kształtowania postaw i działań proprzedsiębiorczych w polskich szkołach wyższych oraz jak integrować różne uczelniane i pozauczelniane ogniwa organizacyjne przedsiębiorczości akademickiej. Adresatami są w pierwszej kolejności wykładowcy przedsiębiorczości, których rola w kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych wśród studentów i kadry naukowej jest nieoceniona. Ponadto publikacja jest skierowana do władz instytucji akademickich i kierownictwa akademickich ośrodków innowacji.

Poradnik jest źródłem kompleksowej wiedzy na temat edukacji dla przedsiębiorczości akademickiej zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie. Czytelnik może tu znaleźć wiele informacji, a także dobrych praktyk, użytecznych dla skutecznego wprowadzenia przedsiębiorczości do oferty dydaktycznej. Poradnik prezentuje sposoby integracji aktywności preinkubatorów, inkubatorów i parków technologicznych z inicjatywami edukacyjnymi w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości.

Spis treści

1. Geneza i formy przedsiębiorczości akademickiej
2. Edukacja dla innowacyjnej przedsiębiorczośći akademickiej – doświadczenia międzynarodowe
3. Kierunki rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości w polskich szkołach wyższych
4. Kluczowe determinanty sukcesu w zakresie edukacji dla przedsiębiorczości w polskim szkolnictwie wyższym
5. Edukacja dla przedsiębiorczości wobec nowych wyzwań społeczno-gospodarczych i roli uniwersytetu

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować