Pomiń nawigację

Autorzy: Leszek Woźniak, Jacek Strojny, Elżbieta Wojnicka

Ekoinnowacyjność dziś i jutro

Badania i inwestycje

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-7585-063-5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Innowacyjność jest powszechnie uznawana za jeden z najistotniejszych czynników rozwo- ju, nie tylko gospodarczego. Promowanie i wspieranie działalności innowacyjnej w każdej dziedzinie jest jednym z głównych celów strategii Unii Europejskiej oraz strategii jej krajów członkowskich. Mimo ogromnego dorobku teorii innowacji, defi nicji podstawowych kate- gorii tej teorii jest nadal wiele. Nie zawsze są one formułowane w jednakowej konwen- cji terminologicznej. Dotyczy to trzech pojęć najczęściej używanych zarówno w teorii, jak i w praktyce: innowacyjność, innowacyjny i innowacja . Pojęcia te bezpośrednio zwią- zane są z ogólnym sensem rozwoju , rozumianego jako proces zmian, który oceniany jest pozytywnie z punktu widzenia określonego kryterium. Istotą tych pojęć jest więc zmiana pozytywna, zwłaszcza w sensie aksjologicznym odnosząca się do różnych obiektów – pro- duktów, procesów itp. Ten sens aksjologiczny służy odpowiedzi na pytanie: po co, w jakim celu, zmiana jest dokonywana? Na to pytanie w dużym stopniu odpowiada kategoria eko- innowacyjności , której sens wyraźnie powiązany jest z nowym paradygmatem rozwoju – rozwojem zrównoważonym.

Spis treści

Możliwe kierunki rozwoju ekoinnowacyjności – poziom globalny, wspólnotowy i kraju
Potencjał zmian cywilizacyjnych wynikający ze zrównoważonego rozwoju  
Zrównoważona konsumpcja i produkcja jako atrybuty współczesnych społeczeństw i gospodarek
Kultura jako warunek ekoinnowacyjności społeczeństwa  
Mechanizmy wspierania ekoinnowacji w Unii Europejskiej  
Instrumenty wsparcia rozwoju ekoinnowacyjności w Polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich  
Perspektywy formowania się klastrów ekoinnowacyjnych w Polsce
Ekoinnowacje jako czynnik rozwoju regionalnego
Ekoinnowacyjność w gospodarce żywnościowej  
Przyszłość ekoinnowacyjności w Polsce – próba projekcji oraz wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Ekoinnowacje  w praktyce  funkcjonowania MŚP

Raport

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Zobacz
Jak budować przewagę  konkurencyjną dzięki  ekoinnowacyjności?

Raport

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Zobacz
Innowacje w sektorze  przemysłu energii  odnawialnych

Raport

Innowacje w sektorze przemysłu energii odnawialnych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować