Pomiń nawigację

Autorzy: Jakub Skrzeczkowski, Bogdan Nogalski

Innowacje w sektorze przemysłu energii odnawialnych

Badania i inwestycje

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-7585-071-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Nowe trendy kształtowane przez wyzwania stawiane podmiotom działającym na konkurencyjnym rynku, stają się charakterystyczną cechą współczesnej globalnej gospodarki. Wzrastające oczekiwania, zwłaszcza społecznego otoczenia biznesu, wymuszają na przedsiębiorcach uwzględnianie w strategiach ich działania, także aspektów ekologicznych. Ekologia staje się tematem szczególnie interesującym nie tylko na poziomie globalnym, ale przede wszystkim na poziomie oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, m.in. poprzez stymulowanie innowacji, czy ekoinnowacji. Dzięki nim, następuje postęp zarówno w sferze organizacyjnej, produktowej, a zwłaszcza technologicznej. Służyć to ma zrównoważonemu rozwojowi, o czym przeczytać można w pracach Elinor Ostrom, noblistki z 2009 roku, w dziedzinie ekonomii. Oddana do rąk czytelnika niniejsza publikacjastanowi niezmiernie istotne źródło wiedzy i benchmark do wykorzystania przez polskich przedsiębiorców.

Spis treści

Kluczowa wiedza i umiejętności potrzebne przedsiębiorstwom PIKZ

Mapa ośrodków szkoleniowych i badawczych zdolnych pokonywać luki w wiedzy i umiejętnościach

Bariery dla transferu wiedzy oraz umiejętności

PWI przewodnik dla przedsiębiorstw usługowych z sektora energetyki odnawialnej

 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Ekoinnowacje  w praktyce  funkcjonowania MŚP

Raport

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Zobacz
Jak budować przewagę  konkurencyjną dzięki  ekoinnowacyjności?

Raport

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Zobacz
Ekoinnowacyjność  dziś i jutro

Raport

Ekoinnowacyjność dziś i jutro

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować