Pomiń nawigację

Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2008

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-85-7

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

I. Wpływ programów pomocowych na tworzenie i rozwój nowych technologii w przedsiębiorstwach
1. Sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w biznesie
2. Uwarunkowania wspomagania MSP przez sektor otoczenia biznesu w rozwiązywaniu problemów w zakresie implementacji ICT
3. Przyczyny stosunkowo niskiego poziomu wykorzystania ICT w polskich przedsiębiorstw
sektora MSP
4. Dostępność wyspecjalizowanych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w firmach
5. Usługi i instytucje wspomagające rozwój technologii ICT
6. Ocena wsparcia publicznego dla implementacji nowoczesnych rozwiązań w zakresie ICT w polskich przedsiębiorstwach sektora MSP
7. Pozyskiwanie środków na implementację rozwiązań w zakresie ICT przez polskie MSP
8. Zastosowania technologii ICT przez polskie przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania środków pomocowych
9. Poziom wiedzy przedsiębiorców na temat dostępnych form wsparcia
10. Stan wykorzystania ICT w małych i średnich firmach w Polsce w 2006 roku
11. Wnioski i rekomendacje

II. Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
1. Uwagi wstępne
2. Model analizy powiązań między potencjałem regionu a potencjałem przedsiębiorczości akademickiej
3. Regionalne uwarunkowania potencjału przedsiębiorczości akademickiej
4. Czynniki wzrostu i bariery rozwojowe przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
5. Kryteria i narzędzia ewaluacji ośrodków przedsiębiorczości akademickiej
6. Rekomendacje dotyczące form wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
7. Zakończenie
Uściślenia terminologiczne, definicje
Bibliografia

III. Scenariusze rozwoju instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości w Polsce
1. Wstęp
2. Polityka wspierania przedsiębiorczości – założenia ogólne
3. Narodowy System Innowacji (NSI) a instytucje wsparcia przedsiębiorczości
4. Próba oceny dotychczasowych osiągnięć KSI wsparciu MSP na podstawie wyników badań
5. Polityka wspierania innowacyjności na przykładzie Niemiec
6. Propozycje zmian istniejącego systemu
7. Wnioski dla systemu wsparcia Przedsiębiorczości

Spis treści

Publikacja prezentuje ekspertyzy opracowane na potrzeby Ministerstwa Gospodarki, dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Ekspertyzy przygotowane zostały w ramach zadań Służb Państwowych Programu Wieloletniego PW-004, przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na zbiór składają się cztery ekspertyzy. W pierwszej z nich Jarosław Holwek opisuje wpływ programów wspierających inwestycje na rzeczywisty rozwój zaawansowanych, nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Autor koncentruje się na problemach związanych z implementacją nowoczesnych technologii (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych) w kontekście efektywnego pozyskiwania środków pomocowych z funduszy dotacji Programów Operacyjnych.

Celem analizy autorstwa Rafała Drozdowskiego jest przedstawienie oraz weryfikacja metodologii, za pomocą której możliwe byłoby precyzyjne ustalanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między potencjałem regionów (rozumianym tu jako potencjał poszczególnych województw) a kondycją i potencjałem rozwojowym przedsiębiorczości akademickiej.

Alicja Sosnowska oraz Stanisław Łobejko przedstawiają diagnozę oraz dokonują oceny potencjału organizacji okołobiznesowych do świadczenia usług w ramach Krajowej Sieci Innowacji, wraz z propozycjami zmian istniejącego systemu. W drugiej z przedstawionych ekspertyz autorzy zajmują się kwestiami efektywności funkcjonowania klastrów. Przedstawiają historię funkcjonowania, modele tworzenia oraz rekomendacje dla polityki wspierania klastrów w Polsce.

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną?

Poradnik

Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną?

Zobacz
Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Potencjał rozwojowy polskich MSP

Raport

Potencjał rozwojowy polskich MSP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników