Pomiń nawigację

Autorzy: Maciej Szałaj, Dorota Węcławska

Ewaluacja pilotażowego programu wsparcia gov_TECH inno_LAB

POIR

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ewaluacja zaprezentowana w tym raporcie objęła pilotażowy program wsparcia GovTech inno_LAB. Był to instrument wsparcia, który zaprojektowano w ramach wdrażania Poddziałania 2.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - inno_LAB Centrum pilotaży nowych instrumentów.

Pilotaż wpisywał się w nurt szerzej zakrojonych działań, jakie realizowano pod szyldem GovTech Polska, czyli inicjatywny koordynowanej przez zespół funkcjonujący przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[1].

Celem pilotażu było podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami.

Udział w projekcie umożliwiał podniesienie kompetencji JST w zakresie:

 • wdrażania innowacji w strukturach instytucji,
 • stosowania dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu w ramach PZP,
 • stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami,
 • współpracy między administracją samorządową a innowatorami, którzy wspólnie mogą znaleźć innowacyjne i efektywne rozwiązania rzeczywistych wyzwań administracji samorządowej, wspierających działanie JST oraz ich usługi dla obywateli.

Celem ewaluacji było:

 • ocena skuteczności realizacji celów ilościowych pilotażu,
 • ocena użyteczności różnych form wsparcia z punktu widzenia beneficjentów (zespołów projektowych i samorządów),
 • ocena trafności założeń dotyczących celów i sposobu wdrażania pilotażu (rekonstrukcja i weryfikacja teorii interwencji),
 • identyfikacja czynników sprzyjających oraz niesprzyjających realizacji celów pilotażu,
 • wypracowanie rekomendacji dotyczących formuły i sposobu wdrażania kolejnych edycji programu.

Badanie zrealizowane zostało w okresie maj-listopad 2023 r. przez pracowników Sekcji Projektów Pilotażowych, Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Metodyka obejmowała analizę danych zastanych (w tym: raportów i innych opracowań z procesu projektowania pilotażu, danych sprawozdawczych i raportów dostarczanych przez operatorów) oraz badania terenowe.

[1] Więcej informacji oraz aktualności na temat Centrum GovTech Polska odnaleźć można pod lokalizacją - https://www.gov.pl/web/govtech

Spis treści

 • O programie
 • Wprowadzenie
 • Kontekst problemowy
 • Cele pilotażu
 • Zakres wsparcia (ścieżka użytkownika)
 • Nota metodologiczna
 • Założenia teorii interwencji i oceny wsparcia
 • Skuteczność wsparcia
 • Produkty pilotażu
 • Rezultaty pilotażu
  • Rezultaty bezpośrednie
  • Zamawianie innowacji w trakcie uczestnictwa w Programie
  • Zamawianie innowacji po zakończeniu uczestnictwa w Programie
  • Rezultaty odroczone
 • Efektywność wsparcia
 • Użyteczność wsparcia
 • Ogólna użyteczność wsparcia
  • Czas trwania procesu
  • Dopasowanie składów zespołów
  • Współpraca z Operatorem
 • Gotowość do polecania uczestnictwa
 • Oczekiwane i uzyskanie efekty
 • Użyteczność różnych form wsparcia
 • Efekty niezamierzone
 • Trafność formuły wsparcia
 • Najważniejsze wnioski
 • Ocena skuteczności
 • Efektywnośc wsparcia
 • Użyteczność wsparcia
 • Trafność założeń

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować