Pomiń nawigację

Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2014

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Badanie Ewaluacja potencjału eksportowego przedsi ę biorstw w Polsce zostało zrealizowane przez WYG PSDB Sp. z o.o. na zamówieni e Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci w okresie lipiec-grudzie ń 2014. Celem ogólnym ewaluacji była ocena stanu umi ę dzynarodowienia polskich przedsi ę biorstw, w tym okre ś lenie potencjału, oczekiwa ń i barier przedsi ę biorców sektora M Ś P do udziału w programach publicznych wspieraj ą cych firmy zainteresowane wej ś ciem na rynki zagraniczne.

Spis treści

1. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki
2. Obraz działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw na podstawie wyników badania
3. Uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności międzynarodowej przez polskich przedsiębiorców
4. Ocena wsparcia publicznego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników

Ewaluacja

Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników

Zobacz
Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce

Raport

Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników