Pomiń nawigację

Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport poświęcony jest przedsiębiorstwom wysokiego wzrostu (ang. high growth enterprises – HGE). Zgodnie z definicją zaproponowaną przez OECD w 2007 roku – która, choć się przyjęła, nie wyparła dotychczas stosowanych w literaturze empirycznej metod identyfikacji tej klasy przedsiębiorstw – HGE to firmy charakteryzujące się wzrostem przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat . Definicja OECD przyjmuje, że przy identyfikacji firm HGE brać można pod uwagę jednostki zatrudni ają ce w punkcie startu wysokiego wzrostu minimum 10 osób , czyli z góry odrzuca ona przedsiębiorstwa, które w roku poprzedzającym silny wzrost były mikroprzedsiębiorstwami 1 . Jest to jej wadą, ale uzasadnienie takiego podejścia jest mocne: chodzi o uniknięcie uznania za HGE firm tylko z tytułu niskiej bazy , do której odnosi się przyrost zatrudnienia. Jeśli firmy HGE są bardzo młode, tj. działają na rynku nie dłużej niż pięć lat, wówczas nazywane są gazelami.

Badania po kazują jednoznacznie, że f irmy wysokiego wzrostu przyczyniają się ponadprzeciętnie do twor zenia nowych miejsc pracy, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarek, a w konsekwencji do wzrostu gospodarczego. W związku z tym przyciągają one uwagę polityków gospodarczych, którzy szukają instrumentów wsparcia mających na celu sprzyjanie utrz ymani a wysokiego wzrostu tej grupy firm , a także wzrost liczebności populacji firm HGE.

Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w każdej gospodarce stanowią niewielki odsetek wszystkich działających przedsiębiorstw. Z b ada ń obejmujących sektor przedsiębiorstw w rozwiniętych krajach europejskich, USA i Kanadzie wynika , że są to przeważnie firmy małe, rzadziej średnie, oraz względnie młod e . Nie jest tak, że występują one tylko w niektórych branżach (w związku z ich specyfiką), a w szczególności , że są skupione w sektorach wysokiej technologii. B ada nia pokazują , że firmy wysokiego wzrostu występują we wszystkich branżach i sektorach gospodarki , ale jest ich relatywnie więcej w usługach, zwłaszcza B2B oraz w bardziej dynamicznych branżach i w dynamicznych niszach b ranż będących w stagnacji.

Spis treści

Rozdział 1. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu: o co ten hałas?
Rozdział 2. Uwarunkowania wysokiego wz rostu przedsiębiorstw
Rozdział 3. Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw: doświadczenia krajów OECD
Rozdział 4. Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu w Polsce – studium przypadku
Rozdział 5. Wnioski i rekomendacje w zakresie stworzenia warunków do wysokiego wzrostu przedsiębiorstw działających w Polsce
Rozdział 6. Rekomendacje w sprawie badań nad polskimi firmami wysokiego wzrostu

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce

Ewaluacja

Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce

Zobacz
Nauka i innowacje w Polsce Wschodniej

Raport

Nauka i innowacje w Polsce Wschodniej

Zobacz
Innowacyjni - Dobre praktyki

Dobre praktyki

Innowacyjni - Dobre praktyki

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników