Pomiń nawigację

Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-159-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W priorytecie „Nowoczesna gospodarka” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje działania: I.1 „Infrastruktura uczelni”; I.2 „Instrumenty inżynierii finansowej”, I.3 „Wspieranie innowacji” oraz I.4 „Promocja i współpraca”. Wśród nich największe fundusze przeznaczone zostały na priorytet I.3 „Wspieranie innowacji” – blisko 534 mln euro oraz na priorytet I.1 „Infrastruktura uczelni” – ok. 384 mln euro. Dzięki funduszom z tych działań w wielu miejscach w Polsce Wschodniej rozbudowana została infrastruktura edukacyjna i naukowa, jak też dofinansowanych zostało kilkanaście parków technologicznych, przemysłowych lub innych ośrodków innowacji i transferu technologii. Pieniądze z pozostałych dwóch działań trafiają za pośrednictwem funduszy poręczeniowych do innowacyjnych małych i średnich firm oraz służą tworzeniu platform współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami Polski Wschodniej oraz struktur klastrowych poprawiających kooperację firm i instytucji działających w tej samej branży. Szereg firm korzysta też z możliwości promocyjnych: wyjazdów na targi, misje, wizyty studyjne czy konferencje branżowe.

Spis treści

Priorytet I: Nowoczesna gospodarka
Naukowa Polska Wschodnia
Farmacja na światowym poziomie
Pierwszy taki projekt
Olsztyńska synergia innowacji
Park otwarty na innowacje
Łatwiejszy dostęp do kapitału

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce

Raport

Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce

Zobacz
Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej

Raport

Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej

Zobacz
Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Raport

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować