Pomiń nawigację

Seria: Klastry

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2014

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja powstała jako jeden z rezultatów projektu międzynarodowego TACTICS, współfinansowanego przez DG Enterprise and Industry KE w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji; jest skierowana przede wszystkim do decydentów kreujących politykę klastrową na szczeblu krajowym i regionalnym (policy makers) oraz do instytucji wdrażających programy wspierające rozwój klastrów. Chociaż z założenia nie miał to być przewodnik wspierający proces budowania marki lub planowania działań marketingowych, to jednak ze względu na jego praktyczny wymiar, przedstawione treści mogą być interesujące dla instytucji zarządzających klastrami i menedżerów klastrów, jak również dla osób odpowiedzialnych za działania związane z promocją regionów.

Podręcznik odpowiada na pytania o korzyści jakie przynosi marketing i branding oraz o wpływ tego rodzaju działań na rozwój klastra i regionu, w którym jest ulokowany.

Publikacja pokazuje na konkretnych przykładach różne strategie budowania marki klastra oraz proces tworzenia strategii marketingowej, jak również zawiera szereg rekomendacji dla instytucji odpowiedzialnych za politykę klastrową w kontekście instrumentów wsparcia tego obszaru aktywności klastra.

Spis treści

 • 1. Dlaczego należy budować markę klastra? 
 • 2. Jak nowe trendy w dziedzinie klastrów wpływają na marketing i budowanie marki? 
 • 3. Budowanie marki? Marketing? Promocja? Przygotujmy „plac budowy” 
 • 4. Przykłady działań w zakresie polityki klastrowej
 • 5. Wnioski i zalecenia 
 • Bibliografia 
 • Przydatne linki 
 • Glosariusz najważniejszych terminów 
 • Konsorcjum TACTICS 
 • Członkowie Grupy Eksperckiej 
 • Autorzy zewnętrzni 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować