Pomiń nawigację

Metodyki komparatora PPP i analiza ryzyka

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-321-2

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Intencją autorów było opracowanie i przedstawienie w formie podręcznika metodologii komparatora – modelu ekonomicznego, które pozwoli na weryfikację zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), wraz z zestawem narzędzi analitycznych, opracowanych w arkuszu kalkulacyjnym.
Partnerstwo publiczno-prywatne od kilkunastu lat jest obecne w Polsce w publicznym dyskursie oraz do pewnego stopnia także w rzeczywistości gospodarczej. Liczba realizowanych w tym modelu projektów jest jednak wciąż daleka od pierwotnych oczekiwań oraz potrzeb sektora publicznego. Do pewnego stopnia wiąże się to z niewystarczającym dostępem do wiedzy, dobrych praktyk, wzorców i przydatnych w procesie przygotowania partnerstwa narzędzi. Niniejszy podręcznik stanowi próbę zmierzenia się z tym problemem.

Narzędzia:

Spis treści

1 Wprowadzenie do podręcznika
2 Projekt PPP i kluczowe różnice w stosunku do przedsięwzięć realizowanych w modelu tradycyjnym
3 Model partnerstwa publiczno-prywatnego – podstawy prawne
4 Cykl realizacji projektu PPP i kluczowe decyzje strony publicznej
5 Analiza ryzyka: ocena i alokacja czynników ryzyka
6 Analiza ryzyka krok po kroku: jak wykorzystać załączone narzędzia analityczne
7 Wprowadzenie do komparatora: co, dlaczego i w jaki sposób liczymy
8 Komparator krok po kroku: jak dobrać i wykorzystać załączone narzędzia analityczne
9 Wykorzystanie, interpretacja wyników analiz ryzyka i komparatora
10 Systemy oceny projektów PPP w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Wytyczne do oceny Value for Money

Poradnik

Wytyczne do oceny Value for Money

Zobacz
Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania

Poradnik

Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania

Zobacz
Wytyczne dla komparatora sektora publicznego

Poradnik

Wytyczne dla komparatora sektora publicznego

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować