Autorzy: Praca zbiorowa

Wytyczne do oceny Value for Money

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-312-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja Ministerstwa Skarbu Wielkiej Brytanii zatytułowana „Wytyczne do oceny Value for Money” opublikowana została w listopadzie w 2006 roku. Pomimo upływu kilku lat od momentu wydania wspomnianej publikacji, zawarte w niej ramowe wytyczne dotyczące dokonywania przez brytyjskie podmioty publiczne oceny opłacalności ekonomicznej projektów partnerstwa publiczno-prywatnego obowiązują nieprzerwanie aż do chwili obecnej.

Ministerstwo Skarbu pełni w Wielkiej Brytanii rolę głównego resortu gospodarczego, w tym wykonuje zadania strategiczne i koordynujące w stosunku do pozostałych ministerstw i agend posiadających w swoim zakresie kompetencji sprawy gospodarcze. Jest także wiodącym organem rządowym w Wielkiej Brytanii w sferze kształtowania polityki ppp jako szczególnej formy wykorzystania kapitału prywatnego do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i usługowych w zakresie infrastruktury użyteczności publicznej.

Value for Money (VfM) jest istotnym elementem w mechanizmie funkcjonowania partnerstwa publiczno- -prywatnego w Wielkiej Brytanii. Pisząc w skrócie, pojęcie to oznacza w kontekście ppp relatywną korzyść dla finansów publicznych, która może być osiągnięta w wyniku zastosowania formuły ppp w porównaniu z formułą konwencjonalnego projektu inwestycyjnego, realizowanego w trybie zamówień publicznych. Reguły dotyczące metodologii oceny VfM możliwej do osiągnięcia w projektach infrastrukturalnych mają kluczowe znaczenie w procesie decyzyjnym, prowadzącym do wdrożenia projektu. Wykazanie, że dane przedsięwzięcie pozwala na uzyskanie VfM jest podstawowym warunkiem wyboru formuły ppp do jego realizacji.

Wprowadzenie w życie wspomnianych wyżej zasad systemowych, które mają zapewnić wysoką efektywność inwestycji publicznych, jest w praktyce procesem złożonym i niewolnym od kontrowersji.

Opublikowano za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu JKM w imieniu Kontrolera Domu Wydawniczego Jej Królewskiej Mości (Controller of Her Majesty’s Stationery Office).

Spis treści

1. Wstęp
2. Zarys procesu oceny „Value for Money”
3. Etap I – ocena z poziomu programu
4. Etap 2 – ocena z poziomu projektu
5. Etap 3 – ocena z poziomu postępowania ofertowego

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Wytyczne dla komparatora sektora publicznego

Poradnik

Wytyczne dla komparatora sektora publicznego

Zobacz
Identyfikowanie potencjału stosowania 3P

Poradnik

Identyfikowanie potencjału stosowania 3P

Zobacz
Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania

Poradnik

Analiza Value for Money – praktyka i wyzwania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok