Autorzy: Praca zbiorowa

PPP - przewodnik dla samorządów

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-283-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja „Partnerstwo publiczno-prywatne. Przewodnik dla samorządów” wydana w 2011 roku przez The Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPPP) ma charakter ogólnego wprowadzenia do zagadnień ppp, uwzględniającego w sposób szczególny problemy charakterystyczne dla projektów ppp wdrażanych przez samorządy miejskie i lokalne.

Uwzględniając fakt, że Kanada jest uznawana już od wielu lat za jednego ze światowych liderów w wykorzystywaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, potrzeba wydawania w tym kraju publikacji promującej tę formułę nieco dziwi. Rozpatrując zagadnienie w szerszym kontekście, można wskazać na dwa istotne powody typu działań zastosowanych przez CCPPP, organizację rozpowszechniającą ppp w Kanadzie.

Po pierwsze, ppp jest skomplikowaną formułą realizacji i finansowania inwestycji w obszarze infrastruktury usług użyteczności publicznej, która z uwagi na swoją specyfikę oraz wysoką „wrażliwość” społeczną i polityczną budzi wiele emocji i kontrowersji, nawet w krajach, które stosują ją z dużym powodzeniem. Sytuacja ta zmusza niejako do dbania o pozytywny wizerunek ppp. Działania PR są skoncentrowane m.in. wokół publikacji budujących świadomość społeczną na temat ppp, opisujących podstawowe zasady realizacji tych projektów, korzyści wynikające z ich stosowania, ale także uwzględniających ograniczenia i ryzyka, jakie wiążą się z ppp.

Po drugie, aktywność kanadyjskich samorządów w zakresie realizowania projektów ppp jest uznawana za mało efektywną w porównaniu z potrzebami i potencjalnymi możliwościami. Do sukcesu ppp w Kanadzie przyczyniły się przede wszystkim rządy prowincji. Według stanu na dzień 5 stycznia 2015 r. w bazie projektów ppp prowadzonej przez CCPPP figurowały 162 projekty sponsorowane przez prowincje i terytoria oraz 49 projektów samorządowych (na ogólną liczbę 221 wszystkich projektów zapisanych w bazie).

Główną obiektywną przyczyną tego relatywnie słabego poziomu rozwoju ppp na szczeblu samorządowym w Kanadzie jest specyfika projektów infrastrukturalnych, na które istnieje zapotrzebowanie w sektorze samorządowym. Są to w większości projekty o niedużej skali oraz stosunkowo niezłożonym profilu technologicznym i organizacyjnym, co oznacza, że potencjał wygenerowania w tych projektach dodatkowej korzyści (Value for Money) w porównaniu z formułą tradycyjnego zamówienia publicznego jest stosunkowo niewielki. Projekty samorządów wymagają zatem specyficznego podejścia ze strony inwestorów publicznych oraz odpowiednich form wsparcia ze strony państwa.

W komentarzu skoncentrowano się na trzech wybranych i kluczowych kwestiach poruszonych w publikacji CCPPP dotyczących:

  • cech projektu infrastrukturalnego oraz otoczenia rynkowego i instytucjonalnego, które decydują o tym, czy ppp jest optymalną formułą dla jego realizacji;
  • najbardziej rozpowszechnionych mitów i nieporozumień wokół ppp;
  • specyficznych problemów samorządów we wdrażaniu projektów ppp.

Spis treści

1. Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne?
2. Modele partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Proces PPP
4. Role organizacji publicznych
5. Doradcy zewnętrzni
6. Konieczne zasoby
7. Strategie komunikacji i pozyskania zaangażowania
8. Zagadnienia wspólne dla samorządów
9. Wyciągnięte wnioski
10. Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Identyfikowanie potencjału stosowania 3P

Poradnik

Identyfikowanie potencjału stosowania 3P

Zobacz
Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Poradnik

Nowe podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego

Zobacz
Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Poradnik

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok