Pomiń nawigację

Autorzy: Zbigniew Kłoda, Dariusz Koba, Andrzej Panasiuk, Mateusz Szymczak

Nowe podejście do zamówień publicznych - wybrane zagadnienia

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-039-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Nowe podejście do zamówień publicznych oznacza wprowadzenie nowoczesnego systemu zamówień, w którym istotnymi elementami przy udzielaniu zamówień publicznych są: innowacyjność, nowoczesne rozwiązania elektroniczne oraz kryteria ekologiczne i społeczne. Jednym z kluczowych rozwiązań w nowym podejściu jest opracowanie takiej specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, która pozostawia wykonawcom możliwie dużo swobody w proponowaniu innowacyjnych rozwiązań. W większym stopniu mogą mieć tu zastosowanie tryby inne niż przetarg nieograniczony, a także narzędzia elektroniczne usprawniające proces udzielania zamówień.

Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień wynikających z nowego podejścia do zamówień publicznych
i stanowi zbiór opracowań wydanych w 2010 i 2011 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:

  • Informator o projekcie Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo, realizowanym w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień Publicznych
  • Nowe podejście do zamówień publicznych – wyzwanie dla zamawiających szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
  • Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych

Opracowania zostały przygotowane w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego, Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.3.„Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień Publicznych a jego benefi cjentami ostatecznymi są uczestnicy rynku zamówień publicznych. Informacje o projekcie znajdą Państwo w pierwszej części opracowania.

Spis treści

1. Informator o projekcie „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”
2. Nowe podejście do zamówień publicznych – wyzwanie dla zamawiających szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw  
3. Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
4. Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012

Raport

Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012

Zobacz
Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych

Poradnik

Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych

Zobacz
Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Poradnik

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować