Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2010

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W roku 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zrealizowane zostało badanie pt. Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Celem badania była ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej oraz wskazanie zalecanych kierunków jego wsparcia. Badanie miało charakter ewaluacji typu on-going i realizowane było w związku z planowanym przeglądem śródokresowym NSRO 2007-2013. Wyniki ewaluacji będą wykorzystane podczas optymalizacji sposobu alokacji dodatkowych środków pochodzących z krajowej rezerwy wykonania. 

Spis treści

Cele badania
Definicje podstawowych pojęć
Informacje o Działaniu I.3 PO RPW i jego realizacji
Opis metodologii oraz źródeł informacji wykorzystanych w badaniu
Opis wyników badania
Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport Poland Prize

Raport

Raport Poland Prize

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań