Pomiń nawigację

Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przeprowadzone przez PARP w XII 2011 roku badanie „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach” jest największym i najbardziej kompleksowym badaniem przeprowadzonym dotychczas w Polsce dotyczącym stanu wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Oparcie jego metodologii o normę ISO 26000, która jest nowym dokumentem, ale też kompleksowo ujmuje zagadnienie społecznej odpowiedzialności i integruje zasady i zapisy dotychczas istniejących wytycznych i standardów, pozwala zapewnić, że badanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do najlepszej praktyki międzynarodowej. Ważnym elementem badania, jest ujęcie w próbie zarówno firm mikro, małych i średnich jak i dużych.

Celem badania było:

  • pomiar stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • analiza praktyk w zakresie CSR w polskich przedsiębiorstwach;
  • wskazanie obszarów CSR, które przedsiębiorcy planują rozwijać w najbliższej przyszłości;
  • opracowanie portfela wskaźników w obszarze CSR, które będą uzupełniały pomiar ewaluacji ex-post dla wybranych grup beneficjentów POIG.

Koncepcja badania została oparta o normę ISO 26000 i odnosi się do 7 obszarów odpowiedzialności społecznej: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko, uczciwie praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne i rozwój.

Badanie objęło zarówno ogólnopolska próbę przedsiębiorców (n=850) jak również  próbę beneficjentów (n=400) wybranych Działań PO IG, wdrażanych przez PARP. Badaniem zostali objęci beneficjenci tych Działań, których celem było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wdrażanie standardów społecznej odpowiedzialności wpisuje się w strategiczne dokumenty dotyczące rozwoju gospodarczego Polski, m.in. w założenia Strategii Rozwoju Kraju, w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (stanowiące odzwierciedlenie celów Strategii Lizbońskiej) oraz Strategię Europa 2020. W związku z podejmowanymi i planowanymi działaniami administracji publicznej w zakresie promowania oraz wspierania praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu, konieczne było przeprowadzenie badania, które pozwoliłoby na ocenę obecnej sytuacji poprzez zbadanie świadomości idei odpowiedzialności społecznej oraz analizę stanu wdrażania standardów CSR w polskich przedsiębiorstwach. Dotychczasowe badania w obszarze CSR skupiały się na dużych firmach, bądź na samej znajomości zagadnienia, pomijając przedsiębiorstwa małe i średnie.

Spis treści

Streszczenie wyników
English summary
Kontekst realizacji ewaluacji i opis metodologii
Ogólne informacje na temat badanych Działań PO IG 
Społeczna odpowiedzialność biznesu – teoria i praktyka 
Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu 
Standardy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu
Przegląd wyników wybranych badań zaangażowania w działania CSR firm MŚP
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło wartości firmy 
Podsumowanie
Społeczna odpowiedzialność biznesu – komentarz do ogólnopolskich badań firm 2011
Ogólne informacje dotyczące prób wykorzystanych w badaniu 
Opis sposobu prezentacji wyników w raporcie 
Opis wyników
CSR – opinie i doświadczenia polskich firm 
Ład organizacyjny 
Prawa człowieka
Relacje z pracownikami
Środowisko 
Uczciwe praktyki rynkowe
Relacje z konsumentami 
Zaangażowanie społeczne i rozwój
Plany wdrażania działań CSR 
Wnioski z badań i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobry biznes, czyli CSR w MŚP

Dobre praktyki

Dobry biznes, czyli CSR w MŚP

Zobacz
Co nam daje CSR? Dobre praktyki

Dobre praktyki

Co nam daje CSR? Dobre praktyki

Zobacz
Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP – publikacja dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Dobre praktyki

Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP – publikacja dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników