Propozycja prognoz ostrzegawczych dla polityki rozwoju województw

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem proponowanego przedsięwzięcia byłoby wypracowanie użytecznego w praktyce modelu prognoz ostrzegawczych będących elementem systemu wczesnego ostrzegania, formułowanych okresowo dla struktury całego układu regionalnego kraju oraz indywidualnie dla każdego z województw oddzielnie.

Spis treści

I UWAGI WSTĘPNE
II OGÓLNY CEL PROJEKTU I JEGO RELACJA DO REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW TERYTORIALNYCH
III ISTOTA I ZAKRES PROGNOZ OSTRZEGAWCZYCH DLA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTW
IV PRZESŁANKI INDYWIDUALIZACJI ANALIZ REGIONALNYCH
V WSPÓLNE I SWOISTE ŚCIEŻKI ROZWOJU WOJEWÓDZTW W ŚWIETLE WYBRANYCH ZJAWISK – WNIOSKI DLA PROGNOZ OSTRZEGAWCZYCH
VI ZRÓŻNICOWANA WRAŻLIWOŚĆ WOJEWÓDZTW NA ZMIANY WARUNKÓW OTOCZENIA – WYBRANE WSKAŹNIKI
VII ANEKS 

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Monitoring budownictwa - raport branżowy ISR

Raport

Monitoring budownictwa - raport branżowy ISR

Zobacz
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Ewaluacja

Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Zobacz
Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia finansowego –  Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków

Raport

Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia finansowego – Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań