Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Łaszek

Monitoring budownictwa - raport branżowy ISR

Infrastruktura i turystyka

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem bezpośrednim badania jest zaproponowanie systemu wczesnego ostrzegania o kumulujących się problemach w sektorze, zwłaszcza w przedsiębiorstwach budowlanych. Celem długookresowym jest analiza sytuacji w sektorze budowlanym z punktu widzenia jego długookresowego wkładu w PKB liczonego metodą rachunków narodowych. Ponieważ produkcja sektora jest rozciągnięta w czasie i wysoce cykliczna, występują znaczące różnice pomiędzy PKB liczonym na podstawie rachunków narodowych oraz produkcji finalnej. Liczony jest tylko efekt inwestycyjny (przyrost kapitału trwałego), natomiast produkcja usług w oparciu o ten kapitał nie jest przedmiotem badania.

Celem metodologicznym jest rozpoznanie możliwości zastosowania dla realizacji celu krótko i długookresowego rozwiniętej analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa opartej na wskaźnikach finansowych i podstawowej sprawozdawczości finansowej (F-01, F-02). W takim przypadku podstawą oceny sytuacji w sektorze budowlanym byłaby ocena sytuacji przedsiębiorstwa budowlanego.

Realizacja celów badania wymaga budowy modelu podstawowych zależności sektorowych, aby możliwa była ocena, czy zastosowane podejście zapewnia wiarygodną ocenę sytuacji sektora. W przypadku oceny negatywnej, czyli uznania, że zastosowane podejście jest niewystarczające, należałoby zaproponować obszary, w których niezbędne byłoby ich uzupełnienie innymi wskaźnikami. Istotnym elementem poddanym analizie musi być też dostępność danych, a zwłaszcza ich jakość.

Spis treści

I CEL, ZAKRES, PRZEDMIOT I METODA BADANIA  
II PODSTAWOWY MODEL ZALEŻNOŚCI SEKTOROWYCH  
III PODEJŚCIE OD STRONY FIRMY BUDOWLANEJ SYSTEMY WSKAŹNIKÓW OCENY PRZEDSIĘBIORSTWA
IV PODSTAWOWE OBSZARY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
V RYNEK BUDOWLANY SPRZEDAŻ PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ VS CYKL BUDOWLANY
A) STRUKTURA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ WG OBIEKTÓW
B) SPRZEDAŻ PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ
C) CENY, KOSZTY, ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
VI RYNEK BUDOWLANY I CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ WSKAŹNIKI WYPRZEDZAJĄCE I INDYKATORY CYKLU BUDOWLANEGO
A) KONIUNKTURA W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH, PRZETARGI BUDOWLANE I POZWOLENIA NA BUDOWĘ
B) WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH ORAZ PRODUKCJA CEMENTU I PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA STANU SUROWEGO W BUDOWNICTWIE
VII SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA DUŻYCH FIRM BUDOWLANYCH Z SEGMENTU BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO (PKD 41), W SZCZEGÓLNOŚCI WZNOSZENIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (PKD 412)
VIII WSKAŹNIKI WYPRZEDZAJĄCE OPARTE NA RYNKU OBIEKTÓW, PRZESTRZENI ORAZ RYNKU FINANSOWYM
A) RYNEK MIESZKANIOWY Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI DEWELOPERÓW (PKD 411)
B) RYNEK NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH (BIUROWYCH, HANDLOWYCH I MAGAZYNOWYCH)
C) NOTOWANIA GIEŁDOWE FIRM BUDOWLANYCH Z DUŻYM UDZIAŁEM PORTFELA W BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM I DEWELOPERSKIM

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Propozycja prognoz ostrzegawczych dla polityki rozwoju województw

Raport

Propozycja prognoz ostrzegawczych dla polityki rozwoju województw

Zobacz
Rynek PPP w Polsce w obszarze gospodarki odpadami

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze gospodarki odpadami

Zobacz
Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia finansowego –  Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków

Raport

Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia finansowego – Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników