Pomiń nawigację

Przyszłe kadry polskiej gospodarki

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 987–8 –7633–221–5

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przygotowany na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia na poziomie wyższym, zrealizowany w 2013 roku, w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Zarówno odsetek studentów zadowolonych z wyboru uczelni, jak i tych pozytywnie oceniających wybór kierunku studiów jest wysoki i nie zmienił się istotnie między 2010 r. a 2013 r., choć w tym ostatnim wykazał lekką tendencję spadkową. Równocześnie wzrosła liczba osób, które nie potrafią wyraźnie sprecyzować poziomu swojego zadowolenia (kategoria „trudno powiedzieć”). Może to świadczyć o nadal niskiej wśród studentów wiedzy na temat rynku usług kształcenia na poziomie wyższym - które uczelnie oferują takie kształcenie oraz w większym stopniu odpowiadające potrzebom studentów. Zazwyczaj bardziej zadowoleni byli ci studenci, którzy studiują na uczelniach publicznych, choć zaobserwowano wyraźny spadek niezadowolonych z wyboru uczelni wśród studiujących w szkołach niepublicznych kierunki z grup: pedagogicznej, artystycznej, społecznej, ekonomicznej i administracyjnej, architektury i budownictwa, ochrony i bezpieczeństwa oraz prawnej. Między 2010 r. a 2013 r. wśród większości absolwentów uczelni wzrósł pesymizm w ocenie szans na znalezienie dobrej pracy dzięki zdobytym podczas studiów kompetencjom (jedyny wyjątek stanowią studiujący informatykę). Świadczy to dużej świadomości trudnego położenia rynkowego w grupie osób młodych. Znaczna część osób kształcących się na studiach dziennych podejmuje aktywność zawodową (ok. 40%). Karierę zawodową zgodną z profilem studiów najczęściej planują studenci kierunków ochrony środowiska, architektury i budownictwa, informatycznych, medycznych, weterynaryjnych, produkcji i przetwórstwa, inżynieryjno-technicznych, prawnych, biologicznych oraz artystycznych. Studenci z roku na rok wyżej oceniają posiadane przez siebie kompetencje. Szczególnie zadowoleni są oni z umiejętności obsługi komputera i wykorzystywania Internetu, a także kontaktów z innymi ludźmi. Równocześnie, pracodawcy zwracają uwagę na braki u osób młodych, które wiążą się z kompetencjami społecznymi – może to świadczyć o nie w pełni adekwatnej samoocenie przyszłych absolwentów uczelni.

Spis treści

Rozdział 1. Studenci i ich opinie na temat wyboru uczelni i kierunku

Rozdział 2. Aktywność zawodowa studentów

Rozdział 3. Inwestowanie w siebie czyli jak studenci zwiększają swoje szanse na rynku pracy

Rozdział 4. Posiadane kompetencje w ocenie studentów

Rozdział 5. Kierunki kształcenia - kontekst dla prowadzonych analiz

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze

Raport

Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze

Zobacz
Kapitał ludzki jako wartość firmy

Poradnik

Kapitał ludzki jako wartość firmy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników