Pomiń nawigację

Raport z badania warunków pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2005

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

zentujemy Państwu raport z badań stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przygotowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu pomocy technicznej finansowanego z programu Phare 2002 PL2002/000-196.01.04 „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP".
Celem ogólnym projektu było zwiększenie zdolności polskich MSP do wdrożenia acquis communautaire w obszarze BHP. Natomiast celami szczegółowymi były ocena stanu wdrożenia dyrektyw UE dotyczących BHP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw w sektorach budownictwa oraz chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. W rezultacie dokonano badań, oceny warunków pracy i organizacji działań w zakresie BHP w MSP w sektorach budownictwa oraz chemicznym, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Raport uwzględnia stan wdrożenia postanowień odpowiednich dyrektyw UE, a w szczególności 90/269/EWG, 90/270/EWG, 92/58/EWG, 89/656/EWG oraz 89/655/EWG+95/63/WE.
Raport zawiera wytyczne dla przedsiębiorców, instytucji doradczych i szkoleniowych, inspekcji oraz rządu w zakresie informowania, szkolenia MSP oraz usprawnień technicznych niezbędnych do wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z dyrektyw UE.

Raport przygotowano opierając się na danych zebranych na próbie 425 małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz chemicznej, wyrobów z gumy oraz tworzyw sztucznych. Metodologia badań oraz dobór przedsiębiorstw do badań zostały dokonane m.in. na podstawie wytycznych przygotowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Raport z badań został zweryfikowany i zaakceptowany przez zespół ekspertów CIOP-PIB. Publikacja zawiera informacje interesujące, zarówno dla beneficjentów końcowych projektu - czyli Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy, dla których wyniki badań mogą służyć do ustalania kierunków działań wspomagających wdrażanie dyrektyw unijnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla beneficjenta pośredniego, tj.: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Mamy nadzieję, że będzie on interesującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych problematyką i stanem BHP w Polsce.

Spis treści

SYTUACJA NA RYNKU
METODOLOGIA
WYNIKI
RAPORT ZBIORCZY
PROPONOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ W CELU POPRAWY ISTNIEJĄCEGO STANU BHP W GRUPIE MSP

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Poradnik

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Zobacz
Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych

Poradnik

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników