Pomiń nawigację

Raport z pilotażowego testu MŚP założeń ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania dziłalności gospodarczej

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki realizuje projekt pilotażowy dotyczący wdrożenia w polskiej praktyce legislacyjnej tzw. testu MŚP. Test MŚP jest stosowaną w wielu krajach (np. Wielkiej Brytanii, Danii, czy Szwecji) pogłębioną analizą wpływu projektowanych i istniejących regulacji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jego celem jest oszacowanie kosztów i korzyści dla MŚP nowego lub istniejącego prawa, zwrócenie szczególnej uwagi na konsekwencje nowych lub istniejących regulacji dla MŚP oraz przygotowanie propozycji legislacyjnych, których celem jest wyeliminowanie, zapobieżenie lub minimalizacja negatywnych skutków bezpośrednich lub ubocznych dla MŚP.
Wdrożenie Testu MŚP w Polsce – obecnie w formie projektu pilotażowego – przewiduje program Lepsze Regulacje 2015, który został przyjęty przez Radę Ministrów 22 stycznia 2013 r. Celem programu jest zapewnienie rozwiązań systemowych i organizacyjnych, niezbędnych dla tworzenia i oceny prawa – w oparciu o dowody analityczne – które będzie nakierowane na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych, w tym zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej oraz podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Program Lepsze Regulacje 2015 przewiduje wstępną weryfikację projektowanych zmian w prawie pod kątem ich wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (test MŚP jako element Oceny Skutków Regulacji).

Projekt pilotażowy Test MŚP jest realizowany w latach 2013-2015. PARP przeprowadziła już pierwszy test MŚP, który dotyczył założeń Ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej (Wersja nr 7 założeń IV ustawy deregulacyjnej z kwietnia 2013 roku).

Spis treści

1. WSTĘP
2. METODOLOGIA I ŹRÓDŁA DANYCH
3. POPULACJA PRZEDSIĘBIORSTW, NA KTÓRĄ WPŁYWA REGULACJA
4. KORZYŚCI
5. KOSZTY
6. BILANS KOSZTÓW I KORZYŚCI
7. WPŁYW NA KONKURENCJĘ ORAZ WARIANCJA WPŁYWU NA MŚP I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
8. PODSUMOWANIE
Załącznik 1 ZNIESIENIE OBOWIĄZKU OBLIGATORYJNEGO POTWIERDZANIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO VAT-R
Załącznik 2 WYDŁUŻENIE TERMINU NA ROZLICZENIE VAT W IMPORCIE DLA AEO
Załącznik 3 OGRANICZENIE OBOWIĄZKÓW STATYSTYCZNYCH DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
Załącznik 4 ZNIESIENIE OBOWIĄZKU SPRAWDZENIA DO 30 KWIETNIA PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH PRZEKAZANYCH DO ZUS W MIESIĘCZNYCH RAPORTACH IMIENNYCH
Załącznik 5 ELEKTRONIZACJA POTWIERDZEŃ O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O SYSTEMIE DOBROWOLNEJ REJESTRACJI PODMIOTÓW KWALIFIKOWANYCH
Załącznik 6 OGRANICZENIE WYMOGU FORMY PISEMNEJ UMOWY PRZY USŁUGACH CERTYFIKACYJNYCH ORAZ REZYGNACJA Z RYGORU NIEWAŻNOŚCI
Załącznik 7 UMOŻLIWIENIE PODMIOTOM KWALIFIKOWANYM ZŁOŻENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ WNIOSKÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI
Załącznik 8 WYDŁUŻENIE TERMINÓW NA ZGŁASZANIE ZMIAN PRZEZ PODMIOT KWALIFIKOWANY
Załącznik 9 MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W MIEJSCE DOTYCHCZAS WYMAGANYCH ZAŚWIADCZEŃ – USTAWA Z DNIA 9 LIPCA 2000 R. O UTWORZENIU PARP
Załącznik 10 MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W MIEJSCE DOTYCHCZAS WYMAGANYCH ZAŚWIADCZEŃ – USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Załącznik 11 MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W MIEJSCE DOTYCHCZAS WYMAGANYCH ZAŚWIADCZEŃ – USTAWA Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2001 R. O PODPISIE ELEKTRONICZNYM

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Propozycja podziału rodzajów działalności gospodarczej na branże

Raport

Propozycja podziału rodzajów działalności gospodarczej na branże

Zobacz
Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Raport

Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Zobacz
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania

Poradnik

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników