Pomiń nawigację

Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Dobre praktyki

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-171-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W ramach osi priorytetowej V PO RPW „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne: realizowane są dwa działania: V.1 PO RPW „Promowanie zrównoważonego rozwoju turystycznego” i V.2 „Trasy rowerowe”. W ramach działania V.1 przygotowano projekt promujący Polskę Wschodnią jako atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku. Beneficjentem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna. Projekt składa się z dwóch komponentów.

Pierwszy z nich polegał na opracowaniu „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej”, a drugi na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej. Informacje zebrane w studium pozwoliły na określenie grup docelowych dla projektu, określenie typów turystyki charakterystycznej dla Polski Wschodniej i atrakcji dla grup docelowych.

Spis treści

Duży potencjał turystyczny Polski Wschodniej
Mapa ścieżek rowerowych
Na dwóch kółkach przez Polskę
Jak się realizuje megainwestycję
Technologie w służbie turystyki
Trasy rowerowe rozwiną turystykę

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Polska Wschodnia

Dobre praktyki

Polska Wschodnia

Zobacz
Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej

Raport

Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej

Zobacz
Nauka i innowacje w Polsce Wschodniej

Raport

Nauka i innowacje w Polsce Wschodniej

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować