Pomiń nawigację

Autorzy: Andrzej Szewc, Karolina Zioło, Mariusz Grzesiczak

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-160-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

„Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii" to publikacja dostarczająca niezbędnych informacji związanych z prawnymi aspektami transferu technologii. Niniejsze opracowanie ma funkcjonalną, dwuczęściową strukturę. W pierwszej części, którą można umownie określić jako „teoretyczną”, zawarto elementarne wiadomości z zakresu będącegoprzedmiotem publikacji umów rozumianych jako prawne narzędzie transferu innowacji (określanego także jako transfer technologii). Jest to kompendium wiedzy niezbędnejdo prawidłowego posługiwania się tak skomplikowanym narzędziem, jakim są kontrakty prawa cywilnego. Z kolei druga część opracowania zawiera wzory umów służących do transferu technologii.

Spis treści

1.   Własność przemysłowa i intelektualna w działalności gospodarczej
      1.1.    Pojęcie technologii oraz jej przedmioty
      1.2.    Ogólna charakterystyka własności przemysłowej
      1.3.    Znaczenie własności przemysłowej w działalności gospodarczej
      1.4.     Podstawy prawne ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej
      1.5.     Transfer technologii w ramach międzynarodowej kooperacji gospodarczej
2.    Ogólne wiadomości o umowach i zobowiązaniach umownych 
      2.1.    Ogólne wiadomości o umowach
      2.2.    Zawieranie umów
      2.3.    Formy umów
      2.4.    Ogólna charakterystyka stosunków obligacyjnych
      2.5.    Zobowiązania kontraktowe
      2.6.    Przedawnienie roszczeń majątkowych
3.   Rola umów w zakresie transferu technologii
      3.1.    Pojęcie transferu technologii
      3.2.    Formy transferu technologii (sposoby pozyskiwania innowacji)
      3.3.    Bariery transferu technologii do MSP
      3.4.    Ważniejsze typy umów służących do transferu technologii 
      3.5.     Szczególne rozwiązania podatkowe dotyczące leasingu, najmu oraz dzierżawy
      3.6.    Praktyczne wskazówki dotyczące zawierania umów 
4.   Wzory umów służących transferowi technologii
      4.1.    Część wstępna umowy
      4.2.    Część końcowa umowy
      4.3.    Umowa o opracowanie innowacji/wykonanie pracy badawczo-rozwojowej/dokonanie projektu wynalazczego
      4.4.    Umowa o wdrożenie innowacji wyników pracy badawczo-rozwojowej projektu wynalazczego
      4.5.    Umowa licencyjna
      4.6.    Umowa o korzystanie z projektu wynalazczego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym
      4.7.    Umowa know-how
      4.8.    Umowa sublicencyjna
      4.9.    Umowy o przeniesienie prawa 
      4.10.  Umowa o wspólności prawa 
      4.11.  Umowa o użytkowanie prawa wyłącznego
      4.12.  Umowa o zastaw prawa wyłącznego
      4.13.  Umowa o dzierżawę prawa wyłącznego
      4.14.  Umowa franszyzy
      4.15.  Leasing
      4.16.  Umowa o zarząd projektem wynalazczym

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii

Poradnik

Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii

Zobacz
Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć

Raport

Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć

Zobacz
Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej

Poradnik

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników