Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Liwiński, Urszula Sztanderska

Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Szkolenia i doradztwo

Seria: Z wiekiem na plus

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2010

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze wstępne standardy powstały w ramach pt.: "Z wiekiem na plus. Szkolenia dla przedsiębiorstw". Projekt ten jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu  II, Działania 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie wśród właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z utrzymywania w zatrudnieniu osób 45/50+ oraz wdrożenie modelowych systemów zarządzania wiekiem w firmach uczestniczących w projekcie.

Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie firmom szerokiego katalogu działań z zakresu zarządzania wiekiem. Są to różnorodne działania należące do obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zwłaszcza do zarządzania różnorodnością, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów pracy dzięki temu, że są dostosowanie do potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Spis treści

1. Wstęp
2. Cele zarządzania wiekiem
2.1 Definicja zarządzania wiekiem
2.2. Definicja osoby starszej 
2.3. Podstawowe powody wdrażania zarządzania wiekiem
2.4. Konsekwencje zmian demograficznych dla rynku pracy w Polsce
2.5. Potrzeba zarządzania wiekiem i przyczyny dotychczasowego, małego zainteresowania polskich pracodawców tym problemem
3. Obszary i narzędzia zarządzania wiekiem
3.1. Obszary zarządzania wiekiem
3.2. Narzędzia zarządzania wiekiem
4. Rekrutacja i selekcja
4.1. Rekomendowane narzędzia
4.2. Korzyści dla przedsiębiorstw
4.3. Czynniki sukcesu wdrożenia narzędzi
4.4. Trudności napotykane przy wdrażaniu i sposoby radzenia sobie z nimi
4.5. Monitorowanie efektów
4.6. Praktyczne rady dla przedsiębiorstw planujących wdrożenie
5. Kształcenie ustawiczne
5.1. Rekomendowane narzędzia
5.2. Korzyści dla przedsiębiorstw
5.3. Czynniki sukcesu wdrożenia narzędzi
5.4. Trudności napotykane przy wdrażaniu i sposoby radzenia sobie z nimi
5.5. Monitorowanie efektów
5.6. Praktyczne rady dla przedsiębiorstw planujących wdrożenie
6. Rozwój kariery zawodowej
6.1. Rekomendowane narzędzia
6.2. Korzyści dla przedsiębiorstw 
6.3. Czynniki sukcesu wdrożenia narzędzi
6.4. Trudności napotykane przy wdrażaniu i sposoby radzenia sobie z nimi 
6.5. Monitorowanie efektów 
6.6. Praktyczne rady dla przedsiębiorstw planujących wdrożenie 
7. Elastyczne formy pracy
7.1. Rekomendowane narzędzia
7.2. Korzyści dla przedsiębiorstw
7.3. Czynniki sukcesu wdrożenia narzędzi 
7.4. Monitorowanie efektów 
7.5. Praktyczne rady dla przedsiębiorstw planujących wdrożenie 
8. Ochrona i promocja zdrowia oraz projektowanie stanowisk pracy 
8.1. Rekomendowane narzędzia 
8.2. Korzyści dla przedsiębiorstw
8.3. Czynniki sukcesu wdrożenia narzędzi
8.4. Trudności napotykane przy wdrażaniu i sposoby radzenia sobie z nimi
8.5. Monitorowanie efektów 
9. Przesunięcia pomiędzy stanowiskami 
9.1. Rekomendowane narzędzia
9.2. Korzyści dla przedsiębiorstw
9.3. Czynniki sukcesu wdrożenia narzędzi
10. Zakończenie zatrudnienia i odejście na emeryturę
10.1. Rekomendowane narzędzia
10.2. Korzyści dla przedsiębiorstw 
10.3. Czynniki sukcesu wdrożenia narzędzi 
10.4. Trudności napotykane przy wdrażaniu i sposoby radzenia sobie z nimi
10.5. Monitorowanie efektów
10.6. Praktyczne rady dla przedsiębiorstw planujących wdrożenie
11. Pojedyncze działania, czy system zarządzania wiekiem?
11.1. Podejście kompleksowe
11.2. Korzyści dla przedsiębiorstw
11.3. Czynniki sukcesu wdrożenia narzędzi
12. Szczególne zalecenia
Bibliografia
Aneks: Cechy starszych pracowników w opinii pracodawców – wyniki badania

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Raport

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Zobacz
Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników

Raport

Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować